Integritets policy
BEAUTY BOOST tackar för ditt besök på vår webbplats. Att skydda dina personrelaterade uppgifter är något som vi tycker är väldigt viktigt och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats. Därför har vi här sammanställt några av de viktigaste informationerna om hur vi samlar in, behandlar och använder dina uppgifter.
Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter är

GOUTTES DE BEAUTÉ ADVANCED SKINCARE AB
Organisationsnummer: 559152 - 9523

Stora Nygatan 36
211 37 Malmö

 • Vilka uppgifter samlas in och vilka behandlar och använder vi?
 • Vad är kakor (cookies) och hur används de?
 • GOOGLE ANALYTICS
 • GOOGLE ADWORDS
 • Social media länkar
 • Kontaktformulär och mejl-kontakt
 • Om du vill ha vårt nyhetsbrev
 • Online shop
 • Leverans med DHL
 • Online chatt / produktrådgivare / kundkonto
 • Kundportal
 • Söka jobb
 • Allmänna upplysningar och rättigheter
 • Återkallande
 • Återkallande av samtycken

Dataskyddsombud
Om du har någon fråga som gäller dataskyddet eller om hur vi samlar in, behandlar och använder dina personrelaterade uppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud som även gärna hjälper dig ifall du önskar upplysningar, har idéer eller om det är något som du kanske inte tycker är så bra.
E-post: customerservice@beautyboost.se
Vilka uppgifter samlas in och vilka behandlar och använder vi?
Du kan naturligtvis också besöka vår webbplats utan att lämna ut uppgifter om dig själv. Varje gång som du besöker vår webbplats registrerar vårt system automatiskt uppkopplingsuppgifterna och användarinformationerna från den dator som har kopplat upp sig till vår webbplats i så kallade server-logfiles, alltså log-filer. Dessa log-filer innehåller i synnerhet uppgifter om den aktuella webbläsaren, om operativsystemet, om dagen och tiden för serverförfrågan, IP-adressen, respektive tjänsteleverantör, om de webbplatser som användaren tidigare har besökt och eventuellt också en geografisk lokalisering. Dessutom registreras från vilken webbplats du besöker vår webbplats, vilka enskilda sidor du besöker och hur länge du tittar på en sida.

Dessa uppgifter används å ena sidan för att kunna säkerställa att vår webbplats ska fungera optimalt och felfritt och å andra sidan för att kunna säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system och för att optimera vår webbplats.

Om du beställer något i vår online shop, om du anmäler dig eller kontaktar oss så ber vi dig att svara på en del frågor, såsom din e-post adress, din faktura- och leveransadress och din ålder. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna hantera din beställning och leverera de önskade produkterna, men även för att kunna svara om du har kontaktat oss.

Detta gäller också för:
en kontaktförfrågan (mejl/chatt)
en anmälan om att du vill ha vårt nyhetsbrev
vår webb-shop
vår portal om du söker jobb hos oss
deltagandet i pristävlingar.
De uppgifter som vi samlar in används endast för det nämnda ändamålet. Uppgifterna i log-filen anonymiseras och raderas efter det att tiden som dessa måste sparas har gått ut.

Uppgifter som gäller kontakter, beställningar och en eventuell anmälan används för att kunna hantera beställningen och för att kunna tillhandahålla önskade produkter och tjänster. När ändamålet för hanteringen, behandlingen och användningen av dina uppgifter har uppfyllts, alltså inte längre är aktuellt, resp. när tiden som dessa uppgifter enligt lagen måste sparas har gått ut så raderas dina personrelaterade uppgifter.

Mer informationer om detta, i synnerhet om överlåtelse av uppgifter till tredje part, står i avsnittet där respektive tjänst beskrivs.
Vad är kakor (cookies) och hur används de?
"Cookies", som också kallas för kakor, är små textfiler med vars hjälp vi kan spara specifika uppgifter om ditt besök på vår webbplats på din dator medan du besöker oss. Kakor hjälper oss till exempel att se hur ofta någon besöker vår webbplats och hur många det är som besöker den och de hjälper oss också att gestalta vår webbplats så användarvänligt och effektivt som möjligt.
De kakor som vi använder är å ena sidan så kallade "session-cookies", som endast sparas temporärt för tiden som du besöker vår webbplats resp. en av våra sajter, och å andra sidan är det så kallade "permanente cookies", för att spara uppgifter om datorer som besöker vår webbplats vid upprepade tillfällen. Tack vare dessa kakor kan vi tillhandahålla en optimal navigering för dig som användare och vi kan även ”känna igen dig” i fall du besöker oss oftare samt presentera våra sajter på optimalt sätt och tillhandahålla nya innehåll på vår webbplats. Innehållet i en permanent kaka begränsas till att endast omfatta ett ID-nummer. Ditt namn, din IP-adress eller övriga uppgifter om din faktiska identitet sparas inte och vi skapar inte heller enskilda profiler om hur du använder internet.
Men du kan naturligtvis också ta del av våra erbjudanden utan kakor. I så fall behöver du bara avaktivera funktionen i din webbläsare som sparar kakor med hjälp av funktionen verktyg/internetalternativ, begränsa installationen av kakor så, att den endast gäller för vissa sajter resp. webbplatser eller ställa in din webbläsare så, att du får ett meddelande så fort som en kaka sänds. Du kan naturligtvis även radera kakor från hårddisken på din Pc närhelst du vill. Men observera att du då inte eventuellt inte kan se allt som visas på webbplatsen och att även navigeringen kan vara begränsad.
GOOGLE ANALYTICS
För denna webbplats använder vi Google Analytics som är en tjänst för webbanalys som Google Inc. (”Google”) tillhandahåller. Google Analytics använder så kallade ”cookies”, alltså små textfiler, som sparas på din dator och med vars hjälp vi kan analysera resp. utvärdera din användning av vår webbplats. De informationer om din användning av vår webbplats som samlas in med hjälp av dessa kakor överförs i regel till en server hos Google i USA där de sparas. Om du befinner dig i en medlemsstat i EU eller i en annan i stat för vilken avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller och en IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats så kortar Google ner din IP-adress innan den överförs. Hela IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google server i USA där den sedan kortas ner. På uppdrag av operatören som tillhandahåller denna webbplats kommer Google att använda dessa informationer för att analysera resp. utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att fullgöra övriga tjänster som är kopplade till användningen av webbplatsen och internetanvändningen. IP-adressen som överförs från din webbläsare genom Google Analytics sammanför Google inte med andra informationer eller upplysningar. Genom respektive inställningar i programvaran för din webbläsare kan du förhindra att kakor sparas; men observera att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan när som helst förhindra att informationer samlas in och sparas (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera de webbläsare-plugin som tillhandahålls via följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
GOOGLE ADWORDS
Vid sidan om Analytics använder vi på vår webbplats även tjänsten Google AdWords. Google AdWords är ett online-reklamprogram som Google tillhandahåller.

Genom att använda Google AdWords tjänsten använder vi också en funktion som kallas för conversion tracking. Det innebär att en kaka för conversion-tracking installeras resp. sparas på din dator när du klickar på en Google annons. Dessa kakor upphör emellertid att gälla efter 30 dagar och de innehåller inga personrelaterade uppgifter, vilket innebär att de inte medger någon personlig identifiering. De uppgifter som samlas in med hjälp av conversion-kakan används för att skapa conversion statistiker för sådana AdWords kunder som har bestämt sig för att använda conversion tracking.

Du kan förhindra att sådana kakor sparas genom respektive inställningar på din webbläsare; men observera att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Dessutom kan du också avaktivera intresserelaterade annonser på Google samt intresserelaterade Google annonser på nätet (inom Google displaynätverket) i din webbläsare genom att du klickar på ”AV” på http://www.google.de/settings/ads. Mer informationer om de inställningsmöjligheter som du har och om dataskydd hos Google finns på https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Social media länkar
På vår webbplats har vi också länkar med vilka vi leder dig vidare till de officiella BEAUTY BOOST sajterna på social mediaplattformarna Facebook (https://m.facebook.com/beautybooststore), Instagram https://www.instagram.com/beautyboost.se/
Kontaktformulär och mejl-kontakt
Via vår webbplats har du många olika sätt som du kan kontakta oss. Vi erbjuder omfattande och personlig support med hjälp av våra kontaktformulär. Beroende på din förfrågan så ber vi dig att via respektive kontaktformulär fylla hur vi ska tilltala dig (alltså herr eller fru), ditt förnamn och ditt efternamn samt i e-postadress och eventuellt även din adress och vissa informationer om produkternas användning.

När du skickar oss ett meddelande överförs också vissa andra uppgifter; hit hör din IP-adress, samt dag och tid när du skickade meddelandet. I samband med att du skickar meddelande inhämtar vi ditt samtycke till att vi får använd resp. behandla dessa uppgifter och du hänvisas också till denna integritetspolicy.

Men du kan även kontakta oss på vår e-postadress info@beautyboost.se. I detta fall sparas de personrelaterade uppgifter som överförs i samband med att du skickade ett meddelande och våra medarbetare använder dessa för att kunna kontakta dig. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part.

Om du vill att vi kontaktar dig på telefon så ber vi att också ge oss ditt telefonnummer.

Alla uppgifter som vi får genom att du kontaktar oss används endast för att kunna hantera resp. bearbeta din förfrågan. Vi använder dessa uppgifter i försäljningssyfte eller för andra reklamändamål.

Alla övriga uppgifter som vi behandlar i samband med att du skickar ett meddelande används endast för att förhindra missbruk av vårt kontaktformulär och för att säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system.

Vi upplyser dig gärna om vilka uppgifter och informationer som vi har sparat om dig. För mer information om detta, se ”Allmän information” i denna integritetspolicy.
Om du vill ha vårt nyhetsbrev
Om du vill ha vårt gratis nyhetsbrev så kan du anmäla dig för det på vår webbplats.

Med detta nyhetsbrev informerar vi dig per mejl om aktuella produkter, trender, pristävlingar och andra intressanta nyheter.

I detta fall överförs alla uppgifter som du fyller i till oss; hit hör vid sidan om hur vi ska tilltala dig (alltså herr eller fru) också ditt förnamn och efternamn så att vi ska kunna tilltala dig personligen. Samtidigt som du anmäler dig för vårt nyhetsbrev överförs också andra systeminformationer som din IP-adress samt dag och tid när du skickade din anmälan.

Med bekräftelsen "Prenumerera på nyhetsbrev" godkänner du användningen av din e-postadress som mottagare av vårt nyhetsbrev. Du kommer att få ett så kallat "Double-Opt-In" e-post, där du kommer att bli ombedd att bekräfta din registrering genom att klicka på en länk, så att vi kan vara säkra på att du önskar prenumerera på nyhetsbrevet.
Om länken inte klickas på inom 2 dagar raderas alla uppgifter.

Nyhetsbrevet skickas vanligtvis varje vecka. För speciella kampanjer skickas upp till 6 nyhetsbrev varje månad.
Nyhetsbrevet skickas via MailChimp, där även e-postadressen och ytterligare information om nyhetsbrevet lagras.

Du kan återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet när som helst. En länk till avregistrering ingår i varje nyhetsbrev och på vår hemsida: https://se.beautyboost.se/newsletter/unsubscribe
Online shop
Om du beställer något i vår online shop behöver vi naturligtvis vissa uppgifter av dig för att kunna leverera det som du har beställt och för att kunna hantera betalningen inom ramen av avtalet som har ingåtts mellan dig och BEAUTY BOOST

Vi kontrollerar din faktura- och leveransadress för att vi vill säkerställa, att du verkligen får det som du har beställt och för att se att dina kontaktuppgifter stämmer. I detta syfte överför vi dina adressuppgifter.
Om det är något som inte verkar stämma så får du omgående ett meddelande så att du kan rätta uppgifterna. Mer information om hur dessa uppgifter används får du direkt av vår tjänsteleverantör på: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf

Vid hanteringen av dina beställningar och om du har bestämt dig för ett av betalningssätten MasterCard, Visa Card eller PayPal anlitar vi också en tjänsteleverantör till vilken vi överför betalningsuppgifter om din beställning och som sedan hanterar betalningen åt oss. I detta fall är vår tjänsteleverantör:

Mondido, Kammakargatan 48 111 60 Stockholm, Sverige +46 8 51970773 hello@mondido.com Org. nr 5569607129 PCI DSS 3.1 Level 1. Mer informationer får du på: https://www.mondido.com/
Mollie B.V https://www.mollie.com/en/consumers

Uppgifter om betalningen för beställningar kan överföras till tredje part såvida dessa uppgifter är nödvändiga och behövs i syfte att driva in fordringar. Vi förbehåller oss i synnerhet att överlåta våra fordringar till en inkassobyrå eller att ge en inkassobyrå i uppdrag att driva in våra fordringar. Vi förbehåller oss också överföra uppgifter om utebliven betalning till kreditupplysningsföretag. Naturligtvis följer och beaktar vi här i detalj alla lagliga bestämmelser och föreskrifter.

För leveransen av beställda produkter samarbetar vi med tjänsteleverantörer och vi tillhandahåller då uppgifter som gäller beställningen och leveransen och eventuellt även betalningen för dessa tjänsteleverantörer. Hit hör i synnerhet beställarens namn och uppgifter om leveransadressen.

Vi använder resp. behandlar dina adress- och beställningsuppgifter också för vår egen marknadsföring. Men du kan naturligtvis återkalla ditt samtycke till att vi använder dina personrelaterade uppgifter för reklamändamål när som helst genom att skicka ett meddelande till info@beautyboost.se.
Leverans med DHL & PostNord
Vid leverans av varor samarbetar vi med tjänsteleverantörer till vilka vi tillhandahåller vissa uppgifter om order och leverans och vid behov uppgifter om betalning. Detta inkluderar särskilt ditt namn och din leveransadress.

För att förbättra vår leveransservice tillhandahåller vår tjänsteleverantör DHL en omfattande service som omfattar paketspårning, platsändring och leveransmeddelande. I detta syfte tillhandahåller vi din e-postadress till DHL utöver leveransdata.
Vi skickar sändningsnumret till ditt paket i ett e-postmeddelande omedelbart efter det att varorna har skickats.

E-postadressen för DHL-leveransspårning används endast för respektive orderprocess. DHL-meddelandetjänsten kan när som helst avaktiveras:https://nolp.dhl.de/nextt-online-public/en/sendEmail.do
Online chatt / produktrådgivare / kundkonto
På vår webbplats har du också möjlighet att använda en funktion som vi kallar för vår online produktrådgivare. Det innebär för dig att vi visar dig lämpliga förslag kring våra produkter i enlighet med dina svar på frågor som vi ställer.

Du kan använda vår online produktrådgivare utan att behöva lämna ut personrelaterade uppgifter resp. utan att vår produktrådgivare sammanförs med ditt kundkonto. I detta fall behandlar resp. använder vi de uppgifter som du har lämnat ut endast anonymiserat, alltså utan att de sammanförs med dig som person.

Du har också möjlighet att spara din rådgivningsprofil i vår online produktrådgivare (alltså de uppgifter som du har lämnat ut och våra produktrekommendationer med anledning av dessa uppgifter) på ditt kundkonto.

När vi sparar dessa uppgifter så frågar vi efter din e-postadress och sparar då din rådgivningsprofil på ditt kundkonto. Om du har anmält dig för att få vårt nyhetsbrev så använder vi i förekommande fall din rådgivningsprofil för lämpliga individuella innehåll i vårt nyhetsbrev.

Om du ännu inte har något användarkonto resp. kundkonto hos oss så frågar vi dig om du vill installera det. De uppgifter som du då ska fylla i överförs till oss och sparas. Dessa uppgifter är din e-postadress, ditt efternamn och ditt förnamn samt ett lösenord. Dessutom protokollerar och sparar vi systeminformationer såsom din IP-adress, tid och datum etc.

De uppgifter som samlas in när du anmäler dig används för att identifiera dig när du loggar in dig på ditt kundkonto, när du använder vår webbplats och för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster via vår webbplats. Via ditt kundkonto kan du förvalta dina uppgifter, se vad som finns i din varukorg och vad det var som du beställde sist.
Kundportal
För våra så kallade professionals tillhandahåller vi en kundportal på vår webbplats. Med uppgift om din e-postadress och ett lösenord för denna kundportal kan du logga in dig och förvalta dina beställningar, dina betalnings- och adressuppgifter och dina kontaktuppgifter. Mer information om vår kundportal får du av vårt Customer Care team.

Dina uppgifter sparas så länge som du har ett avtalsförhållande med oss och för den tid som lagen och skattelagen föreskriver.
Söka jobb
Du har möjlighet att söka jobb hos oss direkt online med hjälp av ett ansökningsformulär som finns på vår webbplats. Dina uppgifter sparas då i ett management system för alla som söker jobb hos oss och dessa uppgifter använder vi endast för hantering av ansökningar, för en intern arbetsplatsjämförelse och för anonymiserade statistiska ändamål.

Dina uppgifter sparas endast för tiden som gäller för ansökningsprocessen och raderas sedan när den lagskrivna tiden som gäller för ansökningar har gått ut, såvida vi inte anställer dig. Om vi för närvarande inte har något jobb som vi kan erbjuda dig, men trots allt är intresserade av din ansökan, så sparar vi din ansökan, om du samtycker till det, så länge som vi har ditt samtycke resp. i längst 6 månader. Det gör vi för att i förekommande fall kunna kontakta dig igen. Efter 6 månader raderas alla dina uppgifter.
Allmänna upplysningar och rättigheter
Du kan begära en bekräftelse av oss huruvida vi använder resp. behandlar dina personrelaterade uppgifter.

Om vissa villkor eller förutsättningar är uppfyllda har du rätt att begära att vi begränsar användningen av dina uppgifter eller att vi raderar dessa.

Du kan även när som helst avsluta ditt kundkonto och begära att vi raderar dina uppgifter om du inte har beställt något online eller ingått andra avtalsmässiga överenskommelser med oss. Om dina uppgifter har använts för att fullgöra en beställning i vår online shop kan vi först radera dina uppgifter efter det att den tid som är föreskriven med anledning av avtalsmässiga och/eller andra lagliga skyldigheter har gått ut.

Om du begär det så upplyser vi dig naturligtvis om vilka personrelaterade uppgifter som vi har sparat om dig. I detta fall behöver vi emellertid bevis på att du är berättigad att få ta del av dessa upplysningar (autentisering) för att förhindra att tredje part kan komma åt dina uppgifter. Vi är ständigt måna om att se till, att dina uppgifter är korrekta och aktuella. Om vi trots allt av misstag skulle ha sparat uppgifter om dig som inte stämmer så ber dig att kontakta oss så att vi omgående kan rätta uppgifterna.

Vissa uppgifter kan du emellertid själv rätta på kundportalen eller på ditt kundkonto.

Du har rätt att när som helst begära uppgift om de personrelaterade uppgifter som vi har sparar om dig.

I övrigt kan du göra alla lagskrivna rättigheter gällande även direkt gentemot oss och du kan även vända dig en tillsynsmyndighet om det finns något som du vill klaga på.

Med hänseende på de dataskyddsrättsliga föreskrifterna kommer vi att radera dina personrelaterade uppgifter även utan att du behöver göra något, om vetskapen om dessa inte längre är nödvändiga för ändamålet som uppgifterna sparades för eller om det av övriga lagskrivna skäl inte är tillåtet att vi sparar dessa uppgifter. I vissa fall som lagen föreskriver (till exempel om vi enligt lagen är skyldiga att spara vissa uppgifter) kommer dina uppgifter att spärras i stället för att radera dem.
Återkallande
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter för särskilda ändamål, i synnerhet att vi använder dessa i reklamsyfte eller för att skapa en användarprofil.
Det räcker då att du skickar ett meddelande till: info@beautyboost.se
Återkallande av samtycken
Du kan återkalla ditt dataskyddsrättsliga samtycke när som helst. Lagligheten av ditt samtycke till behandling resp. användning av dina uppgifter innan du återkallade ditt samtycke berörs emellertid inte av detta. Om återkallandet av ditt samtycke gäller personrelaterade uppgifter inom ramen av vår kontakt med dig eller din kontakt med oss (chatt/kundtjänst) så är kommunikationen inte längre möjlig efter det att du har återkallat ditt samtycke.