Beauty Boost erbjuder dig de tjänster och det innehåll som finns tillgängligt på beautyboost.se med vissa villkor.

Observera att du måste vara 18 år för att göra ett köp på vår webbplats. Du måste också vara över 13 år för att registrera dig på denna webbplats eller ge information till oss. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du har förstått och kommit överens med våra villkor.

Integritet
Du kan välja att lämna personuppgifter till oss på ett antal sätt, till exempel när du deltar i ett erbjudande eller en kampanj, när du gör ett köp på vår webbplats eller i våra butiker, via våra sociala mediesidor eller via någon av våra mobilapplikationer. De typer av personuppgifter du kan lämna till oss inkluderar:

 • Kontaktuppgifter
 • Ålder och födelsedatum
 • Genus
 • Användarnamn och lösenord
 • Betalningsinformation
 • Köphistorik
 • Produktinställningar
 • Dina fysiska egenskaper och hudvårdsproblem
 • Kontaktuppgifter till vänner eller andra personer som du vill att vi ska kontakta
 • Innehåll som du tillhandahåller

Vi kan använda den information du tillhandahåller för att:

 • Skicka reklammaterial eller annan kommunikation
 • Tillhandahålla tjänster till dig
 • Behandla dina betalnings- och/eller presentkortstransaktioner
 • Skapa och hantera ditt onlinekonto, inklusive åtkomst till din köphistorik online och i butik
 • Hjälp med produktval och påfyllning, bland annat genom vårt kundregister
 • Svara på dina frågor
 • Skräddarsy annonser som visas för dig på vår webbplats och någon annanstans efter dina intressen och din historik hos oss
 • Kommunicera med dig om och administrera ditt deltagande i speciella evenemang, tävlingar, lotterier, program, undersökningar och andra erbjudanden
 • Driva och kommunicera med dig om våra sociala nätverk eller mobila applikationer
 • Driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (inklusive utveckling av nya produkter och tjänster, hantering av vår kommunikation, analys av våra produkter, dataanalys och utförande av redovisning, revision och andra interna funktioner)
 • Uppfylla tillämpliga rättsliga krav, relevanta branschstandarder och våra policyer

Vi kan också använda informationen på andra sätt för vilka vi ger specifikt meddelande vid insamlingstillfället.

Vi använder cookies för att förbättra din shoppingupplevelse. När du besöker vår webbplats hjälper din cookie oss att hålla reda på din beställning när du handlar på vår webbplats. Om du har sparat dina uppgifter hos oss tillåter din cookie oss att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats och ger dig tillgång till dina kontouppgifter. Om du sparade dina uppgifter hos oss eller beställde från oss använder vi även cookies för att övervaka och underhålla information om din användning av vår webbplats. Om du inte har sparat dina uppgifter hos oss eller beställt från oss kan vi övervaka och underhålla information om din användning av vår webbplats på ett sätt som inte identifierar dig. I båda fallen hjälper denna information oss att tjäna dig bättre genom att förbättra vår webbplatsdesign, liksom våra produkter, tjänster och kampanjer.

Vi kan också använda cookies för att spåra och upprätthålla identiteten på den webbplats du besökte omedelbart före vår för att ytterligare förbättra vår webbplatsdesign och för att uppfylla avtal med våra affärspartners. Vi spårar i övrigt ingen information om din användning av andra webbplatser.

Vi kan använda webbanalystjänster från tredje part på den här webbplatsen, våra sociala nätverkssidor eller våra mobilapplikationer, till exempel adobe site catalyst och/eller Google Analytics.  De tjänsteleverantörer som administrerar dessa tjänster använder tekniker som cookies, webbserverloggar och webbfyrar för att hjälpa oss att analysera hur besökare använder webbplatsen. Den information som samlas in på dessa sätt (inklusive IP-adress) lämnas ut till dessa tjänsteleverantörer, som använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen. Du kan inaktivera dessa analystjänsters förmåga att analysera dina surfaktiviteter på den här webbplatsen.

Vi kan använda den information som samlas in via automatiserade medel på denna webbplats för marknadsundersökningar, dataanalys och systemadministrationsändamål, till exempel för att avgöra om du har besökt oss tidigare eller är ny på webbplatsen, för att skräddarsy annonser som visas för dig på vår webbplats och på andra platser och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, policyer och procedurer, inklusive efterlevnad av relevanta branschstandarder och efterlevnaden av våra villkor. Vi kan också använda informationen på andra sätt för vilka specifikt meddelande ges vid insamlingstillfället.

Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, utlämnande eller användning. Inget säkerhetssystem är dock perfekt och vi kan inte lova att information om dig kommer att förbli säker under alla omständigheter, inklusive säkerheten för dina data under överföringen till oss eller säkerheten för data på din mobila enhet.

Produkter och tjänster för personligt bruk

De produkter och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen, och eventuella prover därav som vi kan tillhandahålla dig, är endast för personligt bruk. Du får inte sälja eller sälja någon av de produkter eller tjänster, eller prover därav, du köper eller på annat sätt får från oss. Vi förbehåller oss rätten, med eller utan föregående meddelande, att avbryta eller minska mängden av en beställning som ska fyllas eller produkter eller tjänster som ska tillhandahållas dig som vi tror, efter eget gottfinnande, kan leda till brott mot våra villkor.

Informationens riktighet

Vi försöker vara så exakta som möjligt när vi beskriver våra produkter på webbplatsen; Vi garanterar dock inte att produktbeskrivningarna, färgerna, informationen eller annat innehåll som finns tillgängligt på webbplatsen är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria.

Den här webbplatsen kan innehålla typografiska fel eller felaktigheter och kanske inte är fullständig eller aktuell. Vi förbehåller oss därför rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller försummelser (inklusive efter att en beställning har skickats) och att när som helst ändra eller uppdatera information utan föregående meddelande. Observera att sådana fel, felaktigheter eller utelämnanden kan gälla prissättning och tillgänglighet, och vi förbehåller oss rätten att avbryta eller vägra att acceptera någon beställning som gjorts baserat på felaktig prissättning eller tillgänglighetsinformation. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Immateriella

All information och allt innehåll som är tillgängligt på webbplatsen och dess utseende och känsla, inklusive men inte begränsat till varumärken, logotyper, servicemärken, funktioner, funktioner, text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, datakompileringar och programvara, och sammanställning och organisation av dessa (gemensamt "Innehållet") är vår egendom eller våra föräldrars, dotterbolags, våra dotterbolags egendom, partners eller licensgivare, och skyddas av europeisk och internationell lagstiftning, inklusive lagar som reglerar upphovsrätt och varumärken.


Förutom vad som anges i avsnitt 7 nedan, eller i enlighet med vad som krävs enligt tillämplig lag, får varken Innehållet eller någon del av webbplatsen användas, reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare, nås, modifieras eller på annat sätt utnyttjas, helt eller delvis, för något ändamål utan vårt uttryckliga, skriftliga medgivande i förväg.

Begränsade licenser; Använd begränsningar

Vi ger dig en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för att få tillgång till och använda webbplatsen personligen. Du förstår och samtycker till att du inte kommer att göra eller försöka göra eller orsaka någon tredje part att göra eller försöka göra något av följande i samband med din användning av webbplatsen:

 

 • Rama in eller använda inramningstekniker för att omsluta webbplatsen eller någon del därav;
 • Använd alla metataggar, "dold text", robotar, spindlar, sökrobotar eller andra verktyg, oavsett om de är manuella eller automatiserade, för att samla in, skrapa, indexera, bryta, publicera om, distribuera, överföra, sälja, licensiera eller ladda ner webbplatsen, innehållet (förutom cachelagring eller vid behov för att se webbplatsen) eller andras personuppgifter utan vårt föregående skriftliga tillstånd eller tillstånd;
 • Använd webbplatsen eller något annat innehåll än för personligt bruk;
 • Ändra, bakåtkompilera eller skapa derivatverk baserade på webbplatsen eller något innehåll;
 • Utge dig för att vara någon person eller enhet, eller felaktigt ange eller på annat sätt förvränga din anknytning till någon person eller enhet;
 • "Förfölja" eller på annat sätt trakassera, inklusive att förespråka trakasserier av en annan, fånga eller skada någon tredje part, inklusive skada minderåriga på något sätt;
 • Avsiktligt bryta mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell rätt;
 • Överföra, ladda upp, posta, e-posta, dela, distribuera, reproducera eller på annat sätt tillgängliggöra programvaruvirus, skadlig programvara, program, kod, fil eller annat material som är avsett att avbryta, störa, ändra, förstöra eller begränsa någon del av webbplatsen; Eller
 • Engagera eller gör något oönskat eller obehörigt reklam-, värvnings- eller reklammaterial, inklusive kedjebrev, massutskick eller någon form av "spam".
 • Vi ger dig också en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för att skapa en hyperlänk till webbplatsens hemsida endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. En webbplats som länkar till webbplatsen (i) kan länka till, men inte replikera, något och/eller allt vårt innehåll; (ii) får inte antyda att vi stöder en sådan webbplats eller dess tjänster eller produkter; (iii) får inte förvränga dess förhållande till oss; (iv) får inte innehålla innehåll som kan tolkas som osmakligt, obscent, stötande kontroversiellt eller olagligt eller olämpligt för alla åldrar (enligt vårt eget gottfinnande); (v) får inte framställa oss eller våra produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande eller stötande sätt, eller associera oss med oönskade produkter, tjänster eller åsikter; och/eller (vi) får inte länka till någon annan sida på webbplatsen än startsidan. Vi kan, efter eget gottfinnande, begära att du tar bort alla länkar till webbplatsen, och efter mottagandet av en sådan begäran ska du omedelbart ta bort en sådan länk och upphöra med all länkning om inte separat och uttryckligen bemyndigas skriftligen av oss att återuppta länkningen.


All obehörig användning av dig på webbplatsen eller något och/eller allt vårt innehåll avslutar automatiskt de begränsade licenser som anges i detta avsnitt 7 utan att det påverkar andra åtgärder som tillhandahålls av tillämplig lag eller dessa villkor.

Dina skyldigheter och ansvar

Genom att komma åt eller använda webbplatsen eller något innehåll godkänner du att du följer dessa villkor och eventuella varningar eller instruktioner på webbplatsen. Du samtycker till att när du besöker eller använder webbplatsen eller något innehåll kommer du att agera i enlighet med lagen, sedvänjan och i god tro. Du får inte göra några ändringar eller ändringar på webbplatsen eller något innehåll eller tjänster som kan visas på denna webbplats och får inte på något sätt försämra webbplatsens integritet eller funktion. Utan att begränsa generaliteten i någon annan bestämmelse i dessa villkor, om du försummar vårdslöst eller avsiktligt i någon av de skyldigheter som anges i dessa villkor, är du ansvarig för alla förluster och skador som detta kan orsaka oss, våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners eller licensgivare.

Ditt konto


Med förbehåll för de åldersbegränsningar som beskrivs ovan kan du visa och använda många funktioner på webbplatsen utan att registrera dig, inklusive att göra inköp, men för att komma åt och använda vissa delar av webbplatsen kan du behöva registrera ett konto hos oss. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto, användarnamn och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator. Om det har förekommit obehörig användning av ditt lösenord eller konto, vänligen meddela oss omedelbart. Du är ansvarig för att tillhandahålla och underhålla aktuell, fullständig, korrekt och sanningsenlig information på ditt konto. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker med din tillåtelse eller auktorisering under ditt konto, användarnamn och/eller lösenord, eller för att du inte upprätthåller tillräcklig säkerhet över ditt konto, användarnamn och/eller lösenord. Om du besöker och använder webbplatsen för någon annans räkning, representerar du att du har befogenhet att binda den personen som huvudman till alla villkor som tillhandahålls häri, och i den mån du inte har sådan auktoritet samtycker du till att vara bunden till dessa villkor och att ta ansvar för skada som orsakas av felaktig användning av webbplatsen eller innehållet som härrör från sådan åtkomst eller användning. Du kan när som helst säga upp ditt onlinekonto hos oss genom att kontakta oss via e-post. Vi förbehåller oss rätten att vägra service och/eller avsluta konton utan föregående meddelande om dessa villkor överträds eller om vi efter eget gottfinnande beslutar att det skulle ligga i vårt intresse att göra det.

Länkar från tredje part

Vi ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplatser även om de är länkade till eller från webbplatsen. Länkar som visas på webbplatsen är endast för bekvämlighet och är inte ett godkännande av oss, dotterbolag, dotterbolag eller partners till det refererade innehållet, produkten, tjänsten eller leverantören. Du använder och åtkomst till dessa tredjepartswebbplatser sker på egen risk. Vi är inte på något sätt ansvariga för att undersöka eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från tredje parts webbplatser eller andra webbplatser som är länkade till eller från webbplatsen, och vi tar inte heller något ansvar eller ansvar för sådana webbplatsers handlingar, innehåll, produkter eller tjänster, inklusive utan begränsning, deras sekretesspolicyer och villkor. Du bör noggrant granska sekretesspolicyerna och villkoren för de webbplatser från tredje part du besöker.

Specialfunktioner, funktionalitet och evenemang


Webbplatsen kan erbjuda vissa specialerbjudanden eller evenemang (t.ex. tävlingar, lotterier eller andra erbjudanden) som (a) kan omfattas av användarvillkor, regler och/eller policyer utöver eller i stället för dessa villkor; och (b) erbjudas av oss eller av tredje part. I så fall kommer vi att meddela dig om detta och om du väljer att dra nytta av dessa erbjudanden samtycker du till att din användning av dessa erbjudanden kommer att omfattas av sådana ytterligare eller separata användarvillkor, regler och / eller policyer.

Användarinnehåll


När du överför, laddar upp, postar, e-postar, delar, distribuerar, reproducerar eller på annat sätt gör förslag, idéer, förfrågningar, feedback, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, bilder, videor, meddelanden eller annat material ("Användarinnehåll") på något sätt, är du helt ansvarig för sådant användarinnehåll. Du ger oss härmed en evig, världsomspännande, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, kopiera, licensiera, underlicensiera, anpassa, distribuera, visa, offentligt utföra, reproducera, överföra, ändra, redigera och på annat sätt utnyttja sådant användarinnehåll över hela världen, i alla medier som nu är kända eller hädanefter utvecklade, för alla ändamål, inklusive utan begränsning, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av produkter.


Du representerar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar rättigheterna till ditt användarinnehåll. Du samtycker till att inte delta i eller hjälpa eller uppmuntra andra att delta i överföring, uppladdning, postning, e-post, delning, distribution, reproducerande eller på annat sätt tillgängliggörande av användarinnehåll som (a) är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, kränkande, ärekränkande, vulgärt, obscent, pornografiskt, ärekränkande, inkräktande på någon annans integritet, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande; (b) du inte har rätt att göra tillgänglig enligt någon lag eller under avtals- eller förvaltningsförhållanden; (c) är känd av dig för att vara falsk, bedräglig, felaktig eller vilseledande; (d) du har kompenserats för eller beviljats någon ersättning av någon tredje part; eller (e) gör intrång i någon parts patent, varumärke, företagshemligheter, upphovsrätt eller andra äganderätter.


Vi är inte på något sätt ansvariga för att granska eller utvärdera användarinnehåll, och vi tar inte heller något ansvar eller ansvar för användarinnehållet. Vi stöder eller kontrollerar inte användarinnehållet som överförs eller publiceras på webbplatsen och därför garanterar vi inte riktigheten, integriteten eller kvaliteten på användarinnehållet. Du förstår att genom att använda webbplatsen kan du exponeras för användarinnehåll som är stötande, oanständigt eller stötande för dig. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga på något sätt för något användarinnehåll, inklusive utan begränsning, för eventuella fel eller utelämnanden i något användarinnehåll, eller för förlust eller skada av något slag som du ådragit dig till följd av användningen av användarinnehåll som överförs, laddas upp, publiceras, e-postas eller på annat sätt görs tillgängligt via webbplatsen.  Du avstår härmed från alla rättigheter till alla anspråk mot oss för påstådda eller faktiska överträdelser av äganderätt, rättigheter till integritet och publicitet, moraliska rättigheter och tillskrivningsrättigheter i samband med användarinnehåll.
Du bekräftar att vi har rätt (men inte skyldighet) efter eget gottfinnande att vägra att publicera eller ta bort något användarinnehåll och vi förbehåller oss rätten att ändra, kondensera eller radera användarinnehåll. Utan att begränsa det föregåendes generalitet eller någon annan bestämmelse i dessa villkor har vi rätt att ta bort användarinnehåll som bryter mot dessa villkor eller på annat sätt är stötande och vi förbehåller oss rätten att vägra tjänst och/eller avsluta konton utan föregående meddelande för användare som bryter mot dessa villkor eller kränker andras rättigheter.

Meddelanden om intrång i upphovsrätten

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att användare av webbplatserna gör detsamma. Vi upprätthåller också en policy som föreskriver uppsägning under lämpliga omständigheter av webbplatsernas användningsprivilegier för användare som upprepade intrång i immateriella rättigheter. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act, om du anser att upphovsrättsskyddat material har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen skicka ett e-postmeddelande eller skriftligt meddelande till vår utsedda agent för meddelanden om intrång och ange följande:

 • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset som du hävdar kränks;
 • Identifiering av de upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har överträtts;
 • En beskrivning av det material som du hävdar gör intrång och platsen för det materialet på webbplatsen;
 • Din adress, telefonnummer och e-postadress;
 • Ett uttalande från dig om att du har en god tro på att användningen av materialet på det sätt som klagas inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och
 • Ett uttalande från dig, som görs under mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavare eller behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning.


Ansvarsfriskrivning av garantier; Ansvarsbegränsning

WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER PRESENTERAS "I DEN SOM DEN ÄR". VARKEN VI ELLER VÅRA FÖRÄLDRAR, DOTTERBOLAG, DOTTERBOLAG, PARTNERS ELLER LICENSGIVARE GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED DESSA WEBBPLATSVILLKOR ELLER WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER.


DU SAMTYCKER TILL ATT VARKEN VI ELLER VÅRA FÖRÄLDRAR, DOTTERBOLAG, DOTTERBOLAG, PARTNERS ELLER LICENSGIVARE KOMMER ATT VARA ANSVARIGA ELLER ANSVARIGA I AVTAL, GARANTI ELLER I TORT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) FÖR NÅGOT (a) AVBROTT I VERKSAMHETEN; b) FÖRSENINGAR I TILLTRÄDET ELLER AVBROTT I ÅTKOMSTEN TILL WEBBPLATSEN. c) Uppgifter som inte levereras, FELAKTIG LEVERANS, KORRUPTION, DESTRUKTION ELLER ANNAN ÄNDRING. d) FÖRLUST ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV KONTAKTER MED ELLER FÖREKOMSTEN AV LÄNKAR UTANFÖR WEBBPLATSEN; (e) DATORVIRUS, SYSTEMFEL ELLER FUNKTIONSFEL SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE UNDER HYPERLÄNK TILL ELLER FRÅN TREDJE PARTS WEBBPLATSER (f) EVENTUELLA FELAKTIGHETER ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL ELLER (g) HÄNDELSER UTANFÖR VÅR RIMLIGA KONTROLL.


DESSUTOM KOMMER VARKEN VI ELLER VÅRA FÖRÄLDRAR, DOTTERBOLAG, DOTTERBOLAG, PARTNERS ELLER LICENSGIVARE ATT VARA ANSVARIGA I KONTRAKT, GARANTI ELLER I SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) FÖR NÅGRA INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE FÖRLORADE VINSTER) RELATERADE TILL WEBBPLATSEN ELLER DIN ANVÄNDNING AV DEN, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅRT MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR SÅDANA KRAV ÖVERSTIGA HUNDRA DOLLAR ($ 100.00).


DU SAMTYCKER TILL ATT INGA KRAV ELLER ÅTGÄRDER I AVTAL, GARANTI ELLER I SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER RELATERADE TILL ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER DESSA VILLKOR KAN VÄCKAS AV DIG MER ÄN ETT (1) ÅR EFTER ATT ORSAKEN TILL TALAN SOM RÖR ETT SÅDANT KRAV ELLER EN SÅDAN ÅTGÄRD UPPSTOD. OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSEN ÄR UPPSÄGNING AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN DITT ENDA BOTEMEDEL. VI HAR INGEN ANNAN SKYLDIGHET, ANSVAR ELLER ANSVAR GENTEMOT DIG.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss, våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, licensgivare, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter ("de skadelidande parterna") ofarliga för eventuella förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, till följd av eventuella anspråk, åtgärder eller krav från tredje part som härrör från (i) din användning av webbplatserna eller webbplatsinnehållet i strid med någon lag, regel, reglering eller dessa villkor, eller (ii) någon del av ditt användarinnehåll. Du samtycker också till att ersätta de skadebedömda parterna för eventuella förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, till följd av din användning av programvarurobotar, spindlar, sökrobotar eller liknande verktyg för datainsamling och extraktion, eller någon annan åtgärd du vidtar som medför en orimlig börda eller belastning på vår infrastruktur.
Samtycke till att ta emot meddelanden elektroniskt genom att publicera på webbplatsen och via e-post
Du samtycker till att ta emot eventuella avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation (gemensamt "Meddelanden") som dessa villkor hänvisar till oss elektroniskt, inklusive utan begränsning via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla meddelanden som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation är skriftlig. För att återkalla ditt samtycke till att ta emot meddelanden elektroniskt måste du meddela oss om ditt återkallande av sådant samtycke genom att skicka e-post till oss och upphöra med din användning av denna webbplats. I sådana fall ska alla rättigheter som beviljas dig i enlighet med dessa villkor, inklusive men inte begränsat till avsnitt 7 i detta, automatiskt upphöra. Tyvärr kan vi inte tillhandahålla fördelarna med denna webbplats till någon användare som inte kan samtycka till mottagande av meddelanden elektroniskt.
Observera att detta samtycke till att ta emot meddelanden är helt skilt från alla val du kan göra när det gäller mottagande av marknadsföringskommunikation. Dina alternativ när det gäller mottagande av marknadsföringskommunikation anges i vår integritetspolicy.

Allmänt


Du bekräftar och samtycker till att dessa villkor utgör det fullständiga och exklusiva avtalet mellan oss om din användning av webbplatsen och ersätter och reglerar alla tidigare förslag, avtal eller annan kommunikation.


Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa villkor när som helst genom att publicera ändringarna på webbplatsen och meddela sådan ändring. Giltighetsdatumet för den aktuella versionen av villkoren är högst upp på den här sidan. Din fortsatta användning av webbplatsen utgör därefter ditt samtycke till alla sådana ändrade villkor. Vi kan, med eller utan föregående meddelande, säga upp någon av de rättigheter som beviljas av dessa villkor. Du ska omedelbart följa alla uppsägningar eller andra meddelanden, inklusive, i förekommande fall, genom att upphöra med all användning av webbplatsen.


Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att skapa någon byrå, partnerskap eller annan form av gemensamt företag mellan oss. Vår underlåtenhet att kräva att du fullser någon bestämmelse härav påverkar inte vår fulla rätt att kräva sådan prestation när som helst därefter, och vårt avstående från ett brott mot någon bestämmelse härav ska inte anses vara ett undantag från själva bestämmelsen. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor ska vara ogenomförbar eller ogiltig enligt tillämplig lag eller innehas av tillämplig skiljedom eller domstolsbeslut, ska sådan ogenomförbarhet eller ogiltighet inte göra dessa villkor ogenomförbara eller ogiltiga som helhet, men dessa villkor ska ändras, I den mån det är möjligt, av den upphandlande enheten för att fullt ut återspegla parternas ursprungliga avsikt enligt den ursprungliga bestämmelsen.  Rubrikerna i villkoren är endast för bekvämlighet och får inte användas vid tolkningen.


Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen maila oss.